Filmpedagogik
Foto: Sanna Svanberg

Filmkunnighetsbroschyren

Fyrasidig broschyr om rörlig bild- och filmkunnighet.

Broschyren beskriver kort innebörden av bild- och filmkunnighet samt vikten av densamma.
Ansvarig utgivare är Svenska Filminstitutet vars filmpedagogiska verksamhet är en informations- och kunskapskälla för alltifrån regionala filmverksamheter och kommuner till enskilda skolor och lärare.

Du kan beställa publikationen genom att maila till filmiskolan@filminstitutet.se eller via beställningsformuläret.

Skriv ut