Filmpedagogik
En tjej tittar på film

Skolbiorapport

Ta del av Filminstitutets skolbiorapport för läsåret 2016/2017. Resultaten i rapporten tyder bland annat på att skolbio bortprioriteras i stora delar av landet, samtidigt som resultaten visar att skolbio präglas av god pedagogisk uppföljning och når ut till många skolelever.

Rapporten baseras på Filminstitutets skolbioenkät som under hösten 2017 gick ut till alla kommuner utom kommuner i Västra Götaland, som sammanställer skolbiostatistik i en egen enkät. Syftet med enkäten är att undersöka hur stor del av landets elever som får ta del av skolbio och för att visa på den publik som finns för barn- och ungdomsfilm vid sidan av den vanliga biografstatistiken. 102 kommuner svarade på enkäten.

Rapporten innehåller också visnings- och besöksstatistik för kommuner som arrangerar skolbio samt information om de mest sedda skolbiofilmerna under 2017.

Efter publiceringen av rapporten uttalade sig Filminstitutets vd, Anna Serner: "Skolbio har en viktig pedagogisk och demokratisk funktion då den låter skolelever på jämlika villkor upptäcka det omgivande samhället och kulturella uttryck från hela världen. Det är hög tid att vända den nedgående skolbiotrenden."

Skriv ut