Filmpedagogik

Filminstitutet arbetar för att öka filmkunnigheten hos barn och unga i hela landet

Filminstitutets filmpedagogiska verksamhet är en informations- och kunskapskälla för alltifrån regionala filmverksamheter och kommuner till enskilda skolor och lärare. Tillsammans stärker vi barn och ungdomars möjlighet till kvalitativa filmupplevelser, deras möjlighet att fördjupa sina kunskaper om film och att själva uttrycka sig med rörliga bilder.

Prenumerera på vårt filmpedagogiska nyhetsbrev!
Områden