En filmhistorisk resa
Skriv ut

Börja här!

 
Den enfaldige mördaren_002.jpgDen enfaldige mördaren, Hans Alfredsson, 1982, © AB Svensk Filmindustri

 

1. Välj spår

Materialet består av fem lektionsupplägg. Välj det upplägg, baserat på begrepp, som du ser störst behov av för att vidga elevernas förståelse för filmiskt berättande. Klicka nu på ett av begreppen (Iscensättning, Kamera, Ljud, Klippning eller Berättande). Läs begreppstexten och gå sedan vidare till Klipp och handledning under vardera begrepp

 

2. Skapa bra filmförutsättningar

Skapa goda rumsliga förutsättningar för att se filmklipp genom möblering, och mörklägg så gott det går. Förbered teknik och eventuella diskussionsunderlag. Förbered också eleverna på vad som ska hända, att de omväxlande ska se klipp och diskutera dem utifrån vad de sett, att de ska få kunskap om den svenska filmhistorien och varför det är viktigt. Koppla gärna till dagens rörliga bilder och film.

 

3. Handledningar för arbetet innan och efter visning

Vid varje filmklipp finns en handledning som förbereder er för varje visning. Den innehåller en introduktion, en motivation, en instruktion att gå igenom innan filmvisningen och frågor att ta upp efter visningen.

  • Introduktion – Vad är det för film? Vad är bra att känna till om filmen? Introducera varje filmklipp. 

  • Motivation – Vad är det klippet ska visa på? På vilket sätt ingår filmklippet i lektionens innehåll? Motivera varför klippet visas.

  • Instruktion – Innan klippet visas går du igenom Instruktionen som ger information om vad eleverna ska titta efter i klippet, vad de ska fokusera på.

  • Frågor – När ni tittat på klippet finns frågor att diskutera. Under en del av frågorna finns svar inom parentes.