En filmhistorisk resa
Skriv ut

Iscensättningslektion filmklipp 1 - Sången om den eldröda blomman

Sången om den eldröda blomman, Mauritz Stiller, 1919, © AB Svensk Filmindustri

 

Den svenska guldåldern

Introduktion

Mauritz Stillers Sången om den eldröda blomman är på många sätt en typisk film för den svenska guldåldern. Filmen är baserad på en populär roman från 1905 och är till stor del inspelad utomhus. Den handlar om den rika bondsonen Olof som söker äventyr hellre än att följa i pappans fotspår. I klippet ser vi Olof staka ut i strömfåran på en timmerstock längs älven och den långa forsen. Ingen hade någonsin lyckats med detta tidigare, och händelsen lockar en stor åskådarskara.

 

Motivation

Filmen försökte tidigt härma teatern för att få samma kulturella status. Ett sätt vara att imitera teaterns scenuppsättning. Det var vanligt att skådespelarna agerade framför teaterkulisser även om filmen spelades in utomhus (med kulisser som vajade i vinden som följd). I I slutet av 1910-talet klev den svenska filmen utomhus på riktigt och började använda den dramatiska svenska naturen som bakgrund och hittade sin egen form som skiljde sig från teatern. Klippet är ett exempel på när filmen lämnar teatern bakom sig.

Instruktion

Lägg märke till vilken känsla färden längs med forsen ger, och vilken bild vi får av Olof.

 

Sången om den eldröda blomman_810.jpgSången om den eldröda blomman, Mauritz Stiller, 1919, originalmusik av Armas Järnefelt, bearbetning av Jani Kyllönen och Jaakko Kuusisto. Framförd av Gävle symfoniorkester © AB Svensk Filmindustri

 

Frågor

 

  • På vilket sätt avspeglar klippet hur filmen påverkats av den nya teknologin som möjliggjort en inspelning i den verkliga naturen?

(Klippet bygger helt på karaktärernas närvaro i naturen, som skiljer sig markant från tidigare filmers kulissmiljöer. Olof i forsen och byborna springande längs forsen. Man ser att de får kämpa för att ta sig fram)

  • Vad har naturen för roll i klippet?

(Den framhäver det autentiska i att scenen är inspelad utomhus. Naturen förstärker känslorna i scenen)

  • Vad tänker ni om filmens färger? Hur kan man förstå dem?

(Filmen var kolorerad eller tintad vid den här tiden. Den var alltså betydligt mer färggrann är hur vi ofta föreställer oss, eftersom vi ofta fått se svartvita kopior. Färgerna hade ofta olika betydelser, som att mörkblå ofta var natt. Här framhävs skillnaden mellan åskådarnas position och Olofs dramatiska färd)

  • Hur väljer regissören att visa upp naturen?

(Som vild och kraftfull)

  • Finns det koppling mellan Olofs natur och forsen?

(Hans mod och styrka visas genom hans sätt att utmana och behärska naturen.Det finns en spegling mellan Olof och naturen. När naturen visas som kraftfull framstår även Olof som kraftfull)

 

Vill du visa hela filmen?

Vill du strömma filmen? Sök på vodeville.

Boka filmen för skolbiovisning

Vill du visa filmen i klassrummet? Genom att ta kontakt med filmbolagen eller din lokala AV/mediacentral får du reda på hur du går till väga.

Handledningen kan skrivas ut.