En filmhistorisk resa
Skriv ut

Iscensättningslektion filmklipp 2 - En kvinnas ansikte

  En kvinnas ansikte, Gustaf Molander, 1938, © AB Svensk Filmindustri


Ljus

 

Introduktion

Under senare delen av 30-talet gjorde regissören Gustaf Molander två filmer tillsammans med skådespelerskan Ingrid Bergman (Intermezzo och En kvinnas ansikte) som både blev nationella och internationella succéer och ledde till att Bergman flyttade till Hollywood för att bli en av filmhistoriens största stjärnor. En kvinnas ansikte handlar om Anna Holm, ledare för gängkriminella vars vanställda ansikte gjort henne bitter. I klippet åker hon hem till Vera som hon utpressar på 10 000 kronor för att hon inte ska avslöja hennes otrohet.

 

Motivation

När ljudfilmen slog igenom i början av 1930-talet blev inspelningsutrustningen tyngre och det blev svårare att hantera den utomhus. Filminspelningarna flyttade in i studios vilket ledde till ett helt nytt utseende för filmerna. Nu var man inte lika enträgen att efterlikna teatern utan balanserade mellan realism i dekoren och orealistisk ljussättning som förhöjde filmens egenskaper. Vi ser klippet för att lägga märke till ljuset som tidstypiskt och som en av delarna som räknas till iscensättning.

 

Instruktion

Hur ser ljuset ut i klippet? Ser det naturligt ut? Framkallar ljuset någon särskild känsla eller spänning?

 

En kvinnas ansikte_810.jpg    En kvinnas ansikte, Gustaf Molander, 1938, © AB Svensk Filmindustri

 

Frågor

  • Ser ljussättningen naturlig ut?

(Nej, den ser snarare dramatisk ut)

  • Vad är framträdande med ljussättningen?

(Att den är mörk och kontrastrik. Rummet präglas av vit rekvisita och mörka och skuggade partier i rummen. Punktbelysningen i form av eldstaden och lampor skapar skuggor i rummet, på väggarna och i karaktärernas ansikten)

  • Vilken känsla får man av ljussättningen? Bidrar ljussättningen till spänning? I så fall hur?

(Iscensättningen framhäver en spänd eller tryckt känsla. Veras nervositet förstärks genom till exempel genom att syrenerna som hon plockar med darrar och att det ljusa i rummet skuggas av Annas närvaro förstärker den darriga känslan. När Anna står utanför dörren täcks större delen av hennes ansikte av skugga från hatten)

 

Vill du visa hela filmen?

 

Vill du strömma filmen? Sök på vodeville.

Boka filmen för skolbiovisning

Vill du visa filmen i klassrummet? Genom att ta kontakt med filmbolagen eller din lokala AV/mediacentral får du reda på hur du går till väga.

Handledningen kan skrivas ut.