En filmhistorisk resa
Skriv ut

Iscensättningslektion filmklipp 3 - Flickorna

Flickorna, Maj Zetterling, 1968, © Sandrew AB

 

Exteriörer möter iscensatt scenografi

 

Introduktion

Mai Zetterlings Flickorna är en feministisk klassiker där en iscensättning av Aristofanes antika drama Lysistrate belyser det för filmen samtida patriarkatet. I filmen initierar Lysistrate en sexstrejk tillsammans med nästan alla kvinnor i Aten och Sparta för att få slut på det peloponnesiska kriget. I filmen pågår kriget långt ifrån den svenska borgerligheten, men krig och kamper gör sig påmint på flera olika plan i klippet. 

 

Motivation

Flickorna från 1968 skildrar samtidens politiska strömningar samtidigt som den visar på hur en mer hanterbar teknisk utrustning möjliggör utomhusscener. I just detta klipp visar filmens iscensättning på kontrasterna i människors olika levnadsvillkor genom att skapa en förhöjd exteriör miljö präglad av ljudet från vrålande bombplan. Filmklippet är av experimentell karaktär där mötet mellan ljud och bild skapar dramatisk stämning.

Här ser vi Gunnel Lindbloms rollfigur reagera starkt på ljudet medan vi finner hennes man lugnt sittande i en fåtölj i en interiörbild uppbyggd i exteriören. Komplett med eldstad och piprökande.

Här möter exteriörer iscensatt scenografi i en kommentar till den borgerliga bekvämligheten i kontrast till omvärldens krig och död.

 

Instruktion

Fokusera på miljöerna och fundera över varför Mai Zetterling valt att skildra inomhusmiljön utomhus. Fundera även över ljudet (ljudbilden).

 

Flickorna_810.jpgFlickorna, Maj Zetterling, 1968, © Sandrew AB

 

Frågor

  • Varför ser vi aldrig var ljudet härstammar ifrån? Hur påverkar ljudbilden vår uppfattning av scenens iscensättning?

(Genom att ljudet ”inte stämmer” med vad vi ser i bild skapas en viss skevhet. En oviss stämning uppstår. Vad är det som händer? Varför byts fågelkvittret ut mot stridsplan? Varför hör man mannens bortförklaring till varför det ligger ett skadat barn i gräset, medan man inte hör kvinnans skrik? Sättet att bygga upp scenen i ljud och bild väcker frågor och åskådarens osäkerhet)

  • Vad ingår i den lilla interiör som har byggts upp utomhus? Varför tror ni att just dessa föremål ingår i scenen?

(Mannen med sin pipa och sin tidning i sin fåtölj framför brasan signalerar bristande jämställdhet)

  • Vad får ni för känsla av den utomhusmiljö Gunnel Lindbloms rollfigur rör sig genom? Hur är ljuset? Hur agerar hon?

(Hon rör sig i naturmiljö där ljuset är skarpt och vitt. När hon försöker agera på det hon ser reagerar hon starkt känslomässigt och försöker agera och väcka mannens reaktion. Hennes skrik hörs inte för att hon inte känner sig lyssnad till, som att hennes röst inte är lika mycket värd. Mannens röst däremot hörs i samtalston, saklig och överslätande)

 

Vill du visa hela filmen?

 

Vill du strömma filmen? Sök på vodeville.

Boka filmen för skolbiovisning

Vill du visa filmen i klassrummet? Genom att ta kontakt med filmbolagen eller din lokala AV/mediacentral får du reda på hur du går till väga.

Handledningen kan skrivas ut.