En filmhistorisk resa
Skriv ut

Iscensättningslektion filmklipp 4 - Fanny och Alexander

Fanny och Alexander, Ingmar Bergman, 1982, © AB Svensk Filmindustri

 

Den lilla och den stora världen

 

Introduktion

Fanny och Alexander är den av Bergmans filmer som mest sammanfattar hans filmkarriär. Här återfinns en återkommande tematik i form av barnets förhållande till vuxenvärlden, teaterns, förställningens och skådespeleriets relation till världen runt omkring, en matriarkalt styrd världsordning gentemot ett patriarkalt, och så vidare. Filmen är mångfaldigt prisbelönad och både Marik Vos, som stod för filmens scenografi, och Anna Asp, som skapade filmens kostym, belönades med varsin Oscar.

Klippet är från filmens inledning när huvudpersonen Alexander går från rum till rum och söker efter de andra i familjen.

 

Motivation

Filmen är en av de mest påkostade vad gäller scenografi och kostym i svensk filmhistoria. I klippet, som alltså inleder filmen, fångas den lilla världen, barnets värld, teaterns värld, fantasins värld som utgångspunkt för en vandring som påbörjas ut i den större värld som är farmoderns lägenhet med dess många överdådiga rum. Bilden ramas in av dockteatern, inte bara central för Bergmans egen barndom, utan teaterscenen som sådan.

 

Instruktion

Lägg märke till hur bilderna ramas in av den lilla dockteatern och till hur kameran förhåller sig till karaktären Alexander, dörrar och rum.

 

Fanny och Alexander_810.jpgFanny och Alexander, Ingmar Bergman, 1982, © AB Svensk Filmindustri

 

Frågor

  • Vad tror ni att teatern har för betydelse för filmen utifrån hur den ramas in och fokuseras i filmens början?

(Den skulle kunna ses som sätt att understryka att ”ridån” går upp, att det är ett skådespel vi ska få se)

  • Går det att se att rummen i våningen som Alexander rör sig igenom är kulisser och scenerna inspelade i en studio? Varför tror ni att man har valt att förlägga inspelningen i en studio och inte i en riktig lägenhet?

(Studion möjliggör vinklar som skulle kunna vara svåra att få till i en riktig lägenhet. Det skapar också en extra dimension av teatral känsla)

  • Vilken typ av miljö är det som skildras? Är den borgerlig? Konstnärlig? Stram? Jämför gärna med scenerna från biskopsgården i Fanny och Alexander om ni har möjlighet att se mer av filmern.

(En borgerlig miljö)

  • På vilka sätt förstår man att Alexander är filmens huvudperson? Titta exempelvis på hur bilderna ramar in honom och hur han rör sig i rummen.

(I de första bilderna visas Alexander sedd som inifrån dockteatern. Han ställer i ordning innan allt ska börja. Han ”möblerar” i det rum där vi, filmens åskådare, befinner sig. Sedan tar han oss med genom huset. Vi ser honom söka genom rummen. Vi ser honom se, han blir vår ciceron. Han söker och öppnar dörrar åt oss, låter dramat få sin början. Han syns som både den som agerar och den som regisserar. Alexander och kameran bjuder in oss i deras rum)

 

Vill du visa hela filmen?

 

Vill du strömma filmen? Sök på vodeville.

Boka filmen för skolbiovisning

Vill du visa filmen i klassrummet? Genom att ta kontakt med filmbolagen eller din lokala AV/mediacentral får du reda på hur du går till väga.

Handledningen kan skrivas ut.