En filmhistorisk resa
Skriv ut

Kameralektion filmklipp 1 - Konungens af Siam landstigning vid Logårdstrappan

Konungens af Siam landstigning vid Logårdstrappan , Ernst Florman, 1897, Rättighetsmässigt fri.

 

De första filmerna - otympliga kameror och statiska entagningssekvenser

 

Introduktion

1895 visades film för första gången för publik. Året därefter visades film i Sverige för första gången, och året därpå producerades den första svenska filmen: Konungens af Siam landstigning vid Logårdstrappan, en kort dokumentärfilm gjord av fotografen Ernst Florman. Filmen producerades för att visas på Stockholmsutställningen det året, och skildrar hur Kung Oscar II välkomnar kung Chulalongkorn av Siam (nuvarande Thailand), som besökte Sverige i samband med Stockholmsutställningen, på Logårdstrappan vid Stockholms slott.

De tidigaste filmer var korta, och fotograferade ur en och samma bildvinkel. Detta berodde på att kamerorna var tunga och otympliga, men även för att fotografen vevade fram filmrullen för hand. Därtill hade filmen vid den tiden inte utvecklat den berättarteknik som även idag är vanlig (exempelvis klippning mellan hel-, halv- och närbild). Om de tekniska begränsningarna har Forman sagt:

[…] Filmen var så kort att man inte kunde ta scener som varade mer än några få minuter. Den lilla metallkassetten var nämligen så liten, att det inte var plats för längre film. […] Det gjorde bland annat att man måste ha mycket noga klart för sig i förväg vad, och när, man skulle filma för att få med det som verkligen var viktigt. […]

 

Motivation

Filmen är ett tydligt exempel på den tidiga filmens estetik, som präglas av statiska entagningssekvenser. Filmen visar hur den rörliga bilden såg ut innan den hade utvecklat de berättartekniska konventioner som präglar filmen än idag.

 

Instruktion

Fokusera på arbetet med kameran. Från vilken vinkel och på vilket avstånd från motivet är filmen inspelad, om kameran rör sig och om det finns ljud.

 

Konungens av Siam ...810.jpgKonungens af Siam landstigning vid Logårdstrappan, Ernst Florman, 1897, Rättighetsmässigt fri

 

Frågor

  • Finns det något i bild som visar att den här filmen inte är inspelad idag utan för mer än 120 år sedan?

(Inget ljud, repor, kornighet, svartvit)

  • Vad är det som sker i bild? Vilka personer är det som skildras? Är det tydligt vem som är vem? Om inte, skulle exempelvis en närbild, textskylt eller en berättare göra det tydligare?

(På 1800-talets slut kan man tänka sig att filmens åskådare kände igen den svenska kungen. Men en detalj som hälsningen (kindpussen) gör det ändå tydligt vem som är vem även för dagens åskådare. Man kan även sluta sig till vilka som är kungarna genom deras klädsel)

  • Finns det några ljud? Varför inte? Vilka detaljer tror ni att en kommentator (berättare eller reporter) skulle ha lyft fram, och vilka skulle den bortse från?

(Möjliga saker att lyfta fram som antingen skulle nämnas eller inte nämnas: de två kungarna, båten, trappan, händelseförloppet, slottet, väderleken, anledningen till visiten, de övriga personerna, bakgrunden)

  • Har ni sett en liknande händelse filmad under de senaste åren? Till exempel när en politiker stiger ut ur ett flygplan? Finns det några likheter eller skillnader mellan de klippen? Vad tror ni det beror på?

(Till exempel klippet ”US President Barack Obama arrives in Kenya on Air Force One” på BBC Africas youtube-kanal visar exempelvis att det finns estetiska skillnader (som användandet av kamerans zoom-funktion) men att längden är ungefär densamma och klippet är inspelat från en och samma vinkel (troligtvis beroende på att pressen har en angiven plats)

  • Varför tror ni att detta motiv har blivit så vanligt inom nyhetsrapportering, och vad kan filmen säga om den tid som den gjordes i.

 

Vill du visa hela filmen?

 

Strömma filmen på filmarkivet.se

Boka filmen för skolbiovisning

Vill du visa filmen i klassrummet? Genom att ta kontakt med filmbolagen eller din lokala AV/mediacentral får du reda på hur du går till väga.

Handledningen kan skrivas ut.