En filmhistorisk resa
Skriv ut

Kameralektion filmklipp 3 - Älskande par

Älskande par, Maj Zetterling, 1964, © Sandrew AB

 

Kamerarörelser

 

Introduktion

Älskande par är en film av Mai Zetterling från 1964. Filmen är baserad på romanen Fröknarna von Pahlen av Agnes von Krusenstjerna. Den berättar om tre kvinnor som alla inom kort ska föda barn, och därför befinner sig på ett BB. Berättelserna är strukturerade genom återblickar (flashbacks) till kvinnornas tidigare liv och barndom. I klippet ser vi Gunnel Lindblom köras på en sjukhussäng på BB, och i ett rum träffar hon Harriet Andersson, och genom en tillbakablick befinner vi oss senare i Harriet Anderssons rollfigurs barndom.

 

Motivation

Utdraget exemplifierar ett sinnrikt användande av kamerarörelser. Först och främst den rörelse som är tagen i Gunnel Lindbloms rollfigurs perspektiv (hon som ligger ner), där vi ser sjukhustaket medan hon dras på en sjukhussäng genom en korridor. Den andra kamerarörelsen är av mer teknisk art, och underlättar en tillbakablick till Harriet Anderssons rollfigurs barndom.

 

Instruktion

Studera hur kameran rör sig i utdraget. Vilka bilder är stilla, och vilka innefattar rörelse? Fundera också på utifrån vems perspektiv bilderna är tagna.

 

Älskande par_810.jpgÄlskade par, Maj Zetterling, 1964, © Sandrew AB

 

Frågor

  • Det är mycket som händer på några få minuter i detta klipp. Vad är det som sker i bild? Vilka känslor får ni när ni titta på denna sekvens?

  • Vi såg det här klippet för att tänka på kamerans rörelse. Vilka bilder innefattar rörelse, och vilka är stilla? Varför tror ni att regissören valt att röra på kameran i vissa bilder?

(Till exempel skapas ett visuellt tempo av kamerarörelserna)

  • Hur uppfattar ni klippets första del, åkningen med kameran vänd upp mot taket? Är det en så kallad subjektiv tagning (en bild tagen från en viss persons perspektiv)? Vilka känslor frammanar tagningen? Hade tagningen haft samma betydelse om den hade skildrat Gunnel Lindbloms rollfigur i bild? Varför tror ni att regissören valt en sådan lösning?

(Åkningen bör tolkas som en subjektiv tagning ur Gunnel Lindbloms rollfigurs perspektiv. Vi ser sjukhustaket från hennes perspektiv medan hon dras på en sjukhussäng genom en korridor. Tagningen är en emotionellt stark bild som kan frammana en känsla av tomhet, viljelöshet eller instängdhet)

  • Vad är det som sker i slutet när kvinnan går och tittar på bebisarna? Förstår man att det sker ett hopp bakåt i tid – och varför i så fall?

(I slutet av utdraget så klipps det bakåt i tid. Panorering till och från ett tygstycke underlättar förståelsen om att det sker en förflyttning i tid. Men förutsätter den förståelsen en förförståelse av filmens berättartekniker?Kamerarörelsen är här av mer teknisk art än den som visar vad kvinnan som ligger ser, och underlättar en tillbakablick till Harriet Anderssons rollfigurs barndom, genom en panorering mot ett objekt och en ”matchande klippning” till ett liknande objekt – en övergång som avslutas med ytterligare en panorering)

  • Skulle klippet var lika tydligt om det inte hade föregåtts av en närbild på Harriet Anderssons rollfigurs ansikte, och hennes eftertänksamma uttryck? Kan ni komma på andra sätt att lösa ett sådant tidshopp på?

(Andra tänkbara lösningar hade varit ljudeffekter, musik, en berättarröst, samt olika typer av visuella effekter)

 

Vill du visa hela filmen?

 

Vill du strömma filmen? Sök på vodeville.

Boka filmen för skolbiovisning

Vill du visa filmen i klassrummet? Genom att ta kontakt med filmbolagen eller din lokala AV/mediacentral får du reda på hur du går till väga.

Handledningen kan skrivas ut.