En filmhistorisk resa
Skriv ut

Kameralektion filmklipp 5 - Dom kallar oss mods

Dom kallar oss mods, Stefan Jarl, 1968, © Studio Ladan / Stefan Jarl

 

Liten kamera – ”Direct cinema”

 

Introduktion

Dom kallar oss mods är en dokumentärfilm gjord 1968 av Janne Lindqvist och Stefan Jarl. Filmen berättar om Kenta och Stoffe, som båda tillhörde den så kallade mods-kulturen, en ungdomskultur som växte fram i Sverige under 60-talets slut och som präglades av ett ställningstagande emot flera aspekter, både personliga och politiska, av dåtidens svenska samhälle. Kulturen präglades även av alkohol- och narkotikamissbruk och kriminalitet.

 

Motivation

Filmen är ett bra exempel på en dokumentärfilm som med hjälp av den mindre 16 mm-kameran kunde röra sig ledigare och mer följsamt än de föregående tyngre 35 mm-kamerorna. Tekniken möjliggjorde ett slags filmskapande som kom att kallas ”direct cinema”, och Dom kallar oss mods har stora beröringspunkter med den typen av film.

 

Instruktion

Studera hur kameran rör sig i utdraget. Är kameran stilla eller rör den på sig? Används zoom-funktionen?

 

Dom kallar oss mods_810.jpgDom kallar oss mods, Stefan Jarl, 1968, © Studio Ladan / Stefan Jarl

 

Frågor

  • Vad är det som sker i bild?

  • Hur skulle ni beskriva kameraföringen – lätt och följsamt eller tungt och statiskt?

(Lätt och följsamt)

  • Vad är det som motiverar alla kamerarörelser och användandet av zoom-funktionen?

(Ett möjligt svar är att filmskaparna vill vara nära personerna de skildrar, och att de därför tvingas justera bildinställningen under sekvensen och i enlighet med hur personerna rör sig och vad de gör)

  • Hur skulle en liknande sekvens filmats innan filmskapare hade tillgång till kameror som var lätta att bära, när kamerorna var tvungna att stå på ett stativ?

(Troligtvis hade filmskaparna tvingats placerat kameran på ett längre avstånd från personerna i bild, eller så skulle de behöva instrueras väldigt tydligt så att de inte av misstag skulle lämna bildrummet)

  • Är det möjligt att filma en sådan här sekvens utan att be personerna i bild att förhålla sig till kameran? Är sekvensen i så fall regisserad?

(Det hade varit svårt att filma en liknande sekvens utan att instruera personerna om var kameran var, och ungefär var de själva skulle vara. I den mån är filmen regisserad, även om det är en så kallad dokumentärfilm)

 

Vill du visa hela filmen?

 

Vill du strömma filmen? Sök på vodeville.

Boka filmen för skolbiovisning

Vill du visa filmen i klassrummet? Genom att ta kontakt med filmbolagen eller din lokala AV/mediacentral får du reda på hur du går till väga.

Handledningen kan skrivas ut.