En filmhistorisk resa
Skriv ut

Klippningslektion filmklipp 1 - Diagonalsymfoni

Diagonalsymfoni, Viking Eggeling, 1925, Rättighetsmässigt fri

 

Abstrakt experimentfilm – “music of the image”

 

Introduktion

Diagonalsymfoni är från 1925, gjord av Victor Eggeling, som var konstnär och influerad av samtidens abstrakta konst. Filmen anses idag vara en av de tidiga och stilbildande experimentfilmerna. Den skiljer sig fullständigt från de spelfilmer vi oftast förknippar med ordet ”film”, men är för den skull inte mindre en film. Det är bara en annan form av film, ett annat uttryck. Under den här tiden experimenterades det mycket med filmens uttryck och klippningen och montaget spelade en framträdande roll i detta. Eggeling experimenterade med teckning på film och försökte på detta sätt gestalta musikalisk rytm i animerade bilder. Diagonalsymfonin består av vita abstrakta former pulserar mot svart bakgrund. Trots att det inte finns något ljudspår, ingen musik att höra, brukar det kallas ett musikaliskt konstverk – en konstfilm som kan verka en smula förvirrande men också sätta igång fantasin.

 

Motivation

Många introduktionsböcker om film och montage skiljer på olika sorters klippning, där en av de som benämns är montage som har en rytmisk funktion. Då brukar det ofta hänvisas till den franska avant-garde filmen från 1920-talet där man talar om ”music of the image”, i motsats till att vi annars tänker på rytm i musikaliska termer. Man ville nå en ”ren film” som skulle befria sig influensen från den berättande litteraturen och teatern. Här kan man lyfta fram Diagonalsymfoni som är från samma period som de franska titlarna från 20-talet, och som ofta nämns i samma andetag. Montaget av ljus och form får en att känna en musikalisk känsla fast filmen saknar ljud. Här har vi ett exempel på abstrakt experimentfilm som använder sig av montaget som något annat än den sömlösa klippningen som inte ska synas och som är vanligt förekommande i den narrativa filmen. Vi ser filmen för att få en inblick i hur film också kunde se ut vid denna tid eftersom de varit betydelsefulla för filmens uttryck när det kommer till klippning.

 

Instruktion

Lägg märke till hur klippningen syns i denna film, och på vilket sätt de abstrakta formerna framträder och försvinner.

 

symphoniediagonale_810.jpg   En diagonalsymfoni, Viking Eggeling, 1925, Rättighetsmässigt fri

 

Frågor

  • Hur skiljer sig montaget i den här filmen jämfört med en konventionell spelfilm? Är klippningen mer synlig och i så fall hur?

(Eftersom det inte finns något ljud hamnar fokus på det visuella och därmed formerna och rytmen. Det finns ingen handling att koncentrera sig på och ingen sömlös klippning att sjunka in i. Bilderna och klippningen är det som är mest framträdande)

  • Filmen har ordet symfoni i titeln, trots att den saknar ljud. Tror du montaget har något med det att göra?

(Rytmisk klippning som när den upplevs kan framkalla av åskådaren tillagda mönster som kan upplevas som toner, noter, musik i olika styrka, ton och takt)

 

Vill du visa hela filmen?

 

Strömma filmen på filmarkivet.se

Boka filmen för skolbiovisning

Handledningen kan skrivas ut.