En filmhistorisk resa
Skriv ut

Klippningslektion filmklipp 2 - Människor i stad

Människor i stad, Arne Sucksdorff, 1947, © AB Svensk Filmindustri

Klipprytm

Introduktion

Den här filmen har kallats en Oscarbelönad impressionistisk studie av livet och rytmen i en storstad. Den är gjord på 1940-talet av en av våra mest kända dokumentärfilmare Arne Sucksdorff. Det finns en tradition av filmer som på ett experimentellt eller kanske snarare poetiskt sätt skildrar staden, och denna film placerar sig bland dessa.

Från att i inledningen av filmen ha sett staden högt uppifrån i långa och svepande musiklagda tagningar kastas vi helt plötsligt mitt bland människorna som rör sig i staden, antingen i bil, på cykel eller till fots. Musiken har försvunnit och nu hör vi bara ljudet och sorlet från en storstad. Med snabba och raka klipp får vi direkt en känsla av det som titeln syftar till. Det klipps mellan bilder på bl.a. folk som går över övergångsställen till en trafikpolis som stoppar bilarna. Vi får se ansiktet på några av de förbipasserande där det visas på variationen på folk i storstaden. På drygt en halvminut är vi direkt förankrade bland dessa människor i stad, tack vare klippningen.

 

Motivation

Filmen är ett exempel på ett tidstypiskt och samtidigt unikt sätt att skildra staden där klippningen spelar en central roll. Det är utifrån bildutsnitt och klippning som filmens rytm och uttryck kommer till.

 

Instruktion

Titta noga på klippningen och tänk efter om ifall du får en känsla av staden och människorna som visas upp.

 

Människor i stad_810.jpgMänniskor i stad, Arne Sucksdorff, 1947, © AB Svensk Filmindustri

 

Frågor

  • Känner du dig närvarande bland fotgängarna, cyklisterna eller bilisterna? Eller känns det mer som du är en betraktare?

(Intentionen är att det ska kännas som du befinner dig mitt i stadens myller)

  • Hur upplever du relationen mellan ljud och bild?

  • Hur upplever du stämningen i denna stad?

(Till exempel skuggor, riktningar, rörelser, mönster och klipprytm bidrar till stämningen i filmen)

  • Får du någon uppfattning om vilka människor som rör sig i denna stad? På vilket sätt skulle klippningen kunna bidra till detta?

(Det ser ut som grupper ur olika klass- och yrkestillhörigheter)

 

Vill du visa hela filmen?

 

Strömma filmen på filmarkivet.se

Boka filmen för skolbiovisning

Vill du visa filmen i klassrummet? Genom att ta kontakt med filmbolagen eller din lokala AV/mediacentral får du reda på hur du går till väga.

Handledningen kan skrivas ut.