En filmhistorisk resa
Skriv ut

Klippningslektion filmklipp 5 - Häxan

Häxan, Benjamin Christensen, 1922, © AB Svensk Filmindustri

 

Montage i didaktiskt syfte

 

Introduktion

Ett kulturhistoriskt föredrag kallade den danska regissören Benjamin Christensen sin film om medeltidens häxprocesser. Med hjälp av bokillustrationer, modeller, pekpinne samt ganska omfattande texter beskrivs inledningsvis gamla tiders världsbilder och djävulsföreställningar som bakgrund till vad som i fortsättningen ska berättas om fakta och vidskepelse med anknytning till häxtro och häxpraxis i Europa under medeltiden och senare.

Filmen hade premiär 1922 och var historiens då dyraste skandinaviska stumfilm. Den klipptes hårt i många länder och förbjöds i USA, och var en världssuccé. Klippte filmen från början gjorde danska Edla Hansen.

 

Motivation

Filmen är ovanlig men ett spännande exempel på hur genreöverskridande, utmanande och ambitiös film gjorts i alla tider. Här finns den med för att illustrera användning av montage i didaktiskt syfte. På ett skiftande och varierat sätt berättar filmen om medeltida häxprocesser med många blandade berättargrepp. Förutom att dramatisera så upplyser och undervisar filmen åskådaren om historien. Mellantexter och klippning spelar en central roll för historieskildringen. I scenen som visas i klippet visas tortyrredskapen fram, och man klipper från mellantexter som beskriver de olika föremålen till bilder där dessa visas fram.

 

Instruktion

Lägg märke till klippningen mellan mellantexterna och bilderna som följer på dessa.

 

Häxan_810.jpgHäxan, Benjamin Christensen, 1922, © AB Svensk Filmindustri

 

Frågor

  • Kunde du föreställa dig att filmen kunde se ut såhär för 100 år sedan?

  • Hur upplever du tilltalet eller tonen i sekvensen?

(Till exempel blandad, både allvarlig och humoristisk)

  • Hur bidrar klippning till att förmedla kännedom om tortyrredskapen som användes i häxprocesserna?

  • Är det någon skillnad mellan det som står i mellantexterna och det bilden visar upp, och i så fall vad?

(Texterna förhåller sig sakligt och nyktert till en början i klippet, och bilderna framkallar känslor. Senare i klippet ändras tonen i mellantexterna och de blir lite humoristiska)

 

Vill du visa hela filmen?

 

Vill du strömma filmen? Sök på vodeville.

Boka filmen för skolbiovisning

Vill du visa filmen i klassrummet? Genom att ta kontakt med filmbolagen eller din lokala AV/mediacentral får du reda på hur du går till väga.

Handledningen kan skrivas ut.