En filmhistorisk resa
Skriv ut

Ljudlektion filmklipp 2 - Det sjunde inseglet


Det sjunde inseglet, Ingmar Bergman, 1957, © AB Svensk Filmindustri

 

Dialog

 

Introduktion

Det sjunde inseglet är en svensk dramafilm från 1957, skriven och regisserad av Ingmar Bergman och handlar om en medeltida riddares (Max von Sydow) resa genom ett pesthärjat Sverige i jakt på meningen med livet och ett svar från Gud. Filmen, som är en stor filmklassiker världen över, etablerade såväl Bergman som von Sydow internationellt. I filmklippet anländer Döden (Bengt Ekerot), för att hämta riddaren, som i sin tur utmanar honom på ett symboliskt schackparti på liv och död i en av filmhistoriens mest kända scener.

 

Motivation

Det här klippet är förmodligen det mest kända och mest parafraserade replikskiftet i hela den svenska filmhistorien. Satirer på dialogen (och scenen) förekommer som i såväl memes som i nationella och internationella filmer och tv-serier (till exempel The Simpsons) Dessutom är dialogen ofta felciterad. Döden frågar ”Är du beredd” och Max von Sydows riddare svarar ”Min kropp är rädd, inte jag”.

Klippet är också ett utmärkt exempel på klassisk dialog. När talet kommer från personer som är med i filmen kallar man det även dialog, monolog eller repliker. Detta slags tal är diegetiskt ljud eller realljud. Här är det huvudpersonen som först för dialog med döden, sedan spelar schack med densamma. Dialogen och pjäserna på brädet visar på spelet mellan parter, hur fokus går från den ena till den andra, och tillbaka igen; en talar, en lyssnar, en agerar, en reagerar.

 

Instruktion

Lägg märke till vilka olika ljud som förekommer i klippet. Fundera över hur de fungerar ihop med dialogen? Vad är det som sägs? Vad utelämnas?

 

Det sjunde inseglet_810.jpg  Det sjunde inseglet, Ingmar Bergman, 1957, © AB Svensk Filmindustri

 

Frågor

  • Vad eller vem syns i bild när den ena talar respektive lyssnar? Hur visas dialogen i bild?

(tagning mottagning eller shot reverse shot är när en talar och åskådaren får se hur den andra reagerar på det sagda)

  • Vad sägs i undertext, dvs vad är det som står mellan raderna och inte sägs rakt ut? Vad säger tystnaden?

(”Jag har länge gått vid din sida” = Du har varit på väg att dö en längre tid. Vad betyder egentligen ”Min kropp är rädd, inte jag”)

  • Hur spelar övrig ljudläggning in för förståelsen av vad som sägs?

(Ödesmättat med vågskvalp etc.)

  • Hur spelar musiken in för förståelsen av vad som sägs?

(Dramatisk musik, dramatisk handling)

  • Har du någon gång hört någon medvetet/omedvetet citera filmen, till exempel säga ”Jag är döden”.

  • Brukar du själv/dina vänner citera någon annan film – Diskutera i grupp användningen av filmcitat till vardags.

 

Vill du visa hela filmen?

 

Vill du strömma filmen? Sök på vodeville.

Boka filmen för skolbiovisning

Vill du visa filmen i klassrummet? Genom att ta kontakt med filmbolagen eller din lokala AV/mediacentral får du reda på hur du går till väga.

Handledningen kan skrivas ut.