En filmhistorisk resa
Skriv ut

Ljudlektion filmklipp 5 - Den enfaldige mördaren

Den enfaldige mördaren, Hans Alfredsson, 1982, © AB Svensk Filmindustri

 

Berättarröst

 

Introduktion

När talet kommer från personer som är med i filmen kallar man det även dialog, monolog eller repliker. Detta slags tal är diegetiskt ljud eller realljud. Talet kan även komma från en person som inte är med i filmen. Då kallar man det en berättarröst eller en voice-over. Den sortens tal är icke-diegetiskt ljud. Berättarröst eller speakerröst är en pålagd talroll i en film- eller videoproduktion som används till exempel för att föra handlingen framåt, sammanfatta tidigare eller senare handling eller förtydliga bildmaterialet. Berättarröst ett vanligt grepp inom dokumentärfilm.

1980 skrev Hans Alfredson boken En ond man. Filmen Den enfaldige mördaren hade premiär två år senare och filmmanuset bygger på ett avsnitt ur boken. Den enfaldige mördaren utspelar sig på 1930-talet, men den uppmärksamme kan se detaljer som förlägger handlingen i modern tid. Filmen handlar om Sven som är harmynt (Stellan Skarsgård) som är snäll mot alla men som plågas av den ondsinta fabrikören Höglund, spelad av regissören själv. Både Alfredson och Skarsgård förärades med Guldbaggar för sina insatser och filmen fick en Guldbagge för bästa film. Dessutom vann Skarsgård skådespelarpriset på filmfestivalen i Berlin. Filmen såldes senare till flera länder, bland annat till Danmark, Västtyskland och USA.

I filmklippet har Sven och hans kärlek, den rörelsehindrade Anna, gömt sig i en ödekåk. Scenen som är från filmens början äger rum i slutet av berättelsen. Fortsättningen av filmen berättas som en återblick. Medan Anna sover minns Sven sitt förflutna.

 

Motivation

Berättarröster lämpar sig ypperligt för filmer som berättas i återblickar. Dessutom har Alfredson valt spännande grepp med att låta den inre rösten skilja sig från den talade. Berättarrösten är subjektiv och tydligare än hans verkliga röst. Den förklarar hans bakgrund, men också hans tankar och associationer.

 

Instruktion

Lyssna på skillnaden mellan Svens ”yttre” och ”inre” röst.

 

Den enfaldige mördaren_002.jpgDen enfaldige mördaren, Hans Alfredsson, 1982, © AB Svensk Filmindustri

 

Frågor

  • Vad är det för skillnad på Svens berättarröst (inre röst) och hans dialogröst (yttre röst)?

(Berättarrösten är tydligare än hans verkliga röst)

  • Varför tror ni att det är så?

(Hans uttal påverkas av hans harmynthet + att dialekten är mindre bred i hans huvud. Vi kan inte alltid kommunicera det vi tänker)

  • Hade man kunnat visa det som förklaras med hjälp av berättarröst i bilderna på ett annat sätt? Hur hade man då varit tvungen att gå tillväga?

(Det hade inte kunnat berättas lika effektivt, utan man hade varit tvungen att visa mer för att förklara vad det är vi ser)

  • Ge exempel på ett tillfälle där det kan var effektivt att använda sig av en berättarröst.

(Till exempel: dokumentärfilm, naturprogram, historiska program)

 

Vill du visa hela filmen?

 

Vill du strömma filmen? Sök på vodeville.

Boka filmen för skolbiovisning

Vill du visa filmen i klassrummet? Genom att ta kontakt med filmbolagen eller din lokala AV/mediacentral får du reda på hur du går till väga.

Handledningen kan skrivas ut.