En filmhistorisk resa
Skriv ut

Ljudlektion filmklipp 6 - Zozo

Zozo, Josef Fares, 2005, © Memfis Film

Subjektivt ljud

 

Introduktion

Josef Fares Zozo, från 2005, skildrar en tioårig pojkes yttre och inre resa. Från inbördeskrigets Beirut, där han mister hela sin familj, till Sverige där han måste lära sig fungera i ett nytt komplicerat, socialt sammanhang. Jeanette Gentele skrev i Svenska Dagbladet: Josef Fares väjer inte för det chockerande som död och lemlästning, men han lyckas också skapa en alldeles egen bildpoesi [...]. Han skapar bilder för känslor, något man sällan ser i svensk film, där emotioner nästan alltid uttrycks i ord. [...]  

I klippet har Zozo kämpat länge och hårt för att förstå sitt nya sammanhang och för att passa in. Klippet börjar med en utsatt situation på skolgården där tuffa gänget ger sig på Zozo och hans vän, och övergår i en slags inre upplevelse av länge ackumulerad rädsla och förlust. 

 

Motivation

Klippet fungerar som en illustration av det som kallas subjektivt ljud. Det innebär att vi hör ljudet på samma sätt som en rollfigur i filmen upplever det, till exempel förvrängt eller avlägset. Subjektivt ljud stärker vår identifikation med en rollfigur därför att vi upplever världen genom hens sinnen. Subjektivt ljud används till exempel om en huvudperson har druckit alkohol eller tagit droger. Personens sinnen är påverkade, och det understryks genom att ljudet återges otydligt eller förvrängt så som hen hör det. Ofta kombineras det subjektiva ljudet med bilder som visar oss hur personen ser världen.

 

Instruktion

Lägg märke till hur ljudet fungerar i relation till bilderna. När kommer ljudet från det som alla som befinner sig på skolgården hör, och när kommer ljudet från det som Zozo hör?

 

Zozo_001.jpgZozo, Josef Fares, 2005, © Memfis Film

 

Frågor

  • En bomb slår ner på skolgården. Vad är det som händer här?

(Zozo söker med blicken och ser ut att förvirrad försöka förstå. Ljud från bomberna som briserar och smäller)

  • Vilka ljud hörs förutom bomberna? Försök beskriva vad det är för ljud som förekommer.

(Körmusik plus till exempel gnisslet från en gunga, andning, olika slags musik, dialog)

  • Fundera över hur ljudet från bomberna fungerar ihop med bilderna? På vilket sätt fördjupar de känslan eller upplevelsen av att känna som
  • Vad minns du starkast från klippet om du måste välja – bilderna eller ljudet?

 

Vill du visa hela filmen?

 

Vill du strömma filmen? Sök på vodeville.

Boka filmen för skolbiovisning

Vill du visa filmen i klassrummet? Genom att ta kontakt med filmbolagen eller din lokala AV/mediacentral får du reda på hur du går till väga.

Handledningen kan skrivas ut.