En filmhistorisk resa
Skriv ut

Fördjupning

Sången om den eldröda blomman_810.jpgSången om den eldröda blomman, Mauritz Stiller, 1919, © AB Svensk Filmindustri

 

Här finns material om du som pedagog önskar en djupare förståelse av filmhistoria. Filmhistoriedelen vidgar perspektivet genom att komplettera med en svensk och internationell filmhistoria utifrån ett verk-, stil-, och periodperspektiv.

Här finns också fler övningar att arbeta vidare med klassen, både skrivövningar, improvisation och vidare till eget filmskapande.