En filmhistorisk resa
Skriv ut

Fler övningar

För dig som vill arbeta vidare med filmens språk finns många övningar. Vissa kräver lite längre tid, andra kan fungera som ett kort inslag under en lektion. Märk att se-samtala-skapa stärker varandra åt båda hållen. Arbetar du med se – samtala, så stärker du skapandet och vise versa.

Övningarna formuleras som underlag för uppgifter (inom språkämnen och estetiska ämnen).

Låt dig inspireras och mycket nöje!

 

ISCENSÄTTNING

 • Välj en film och en scen i den. Se scenen flera gånger – notera och försök ringa in sådant som kopplar till filmens iscensättning eller mise-en-scène. Välj ett område som till exempel kostym, mask, ljus eller rekvisita. Friställ det valda ämnet från övriga. Om valet faller på kostym a) beskriv med egna ord hur kostymen bidrar till filmens innehåll b) gör egna skisser, teckningar, som fångar kostymens stil och form. Om valet faller på ljus a) beskriv stämningen som ljuset skapar, varifrån faller det, vilken typ av ljus det är (dagsljus, skymning, punktljus) b) skissa bilder som fångar scenens ljus.

 

 • Fördjupa er i ett visst uttryck, en stil eller en period. Beskriv vad som präglar till exempel skådespeleriet.

 

 • Leta upp flera filmexempel inom samma tidsperiod som filmen ni nyss sett. Vilka stilistiska och tidstypiska tecken finner ni i filmer från samma period? Gör en bildpresentation som visar vad ni får syn på.

 

 • Jobba med green screen och besök ”historiska platser”. Försök finna sätt att med hjälp av iscensättningen fånga en tids tecken i korta rörliga sekvenser. Hur är människorna klädda, hur ser hår och smink ut, vilken typ av rekvisita kan understryka något tidstypiskt, vilken bakgrund kan skapa trovärdighet för scenen.

 

 • Filma en kort filmscen som härmar något ni sett i filmhistorien. Vad väljer ni att lyfta fram?

 

KAMERA

 • Välj en film och ur den en scen på cirka en till fem minuter. Beskriv eller skriv hur kameran används, olika vinklar, kamerarörelser och vilka olika bildutsnitt som används.

 

 • Pröva att göra olika bildutsnitt med en enkel kamera (mobil eller iPad) och resonera kring vilka känslolägen som kan aktiveras. Byt bilder med varandra och jämför om ni uppfattar bilderna lika.

 

 • Välj en scen från en film som har en lång inåkning alternativt en lång panorering och lägg på en berättarröst med valfritt innehåll.

 

KLIPPNING

 • Välj en film ur en viss historisk period och fördjupa er i klippningen. Hur kan filmens form förstås i relation till innehållet? Vilken roll spelar klippningen? Är det korta klipp? Långa? Rytmiska? Försök att beskriva klippens betydelse för filmens visuella gestaltning. Är det någon skillnad/likhet på filmklippningen då och nu?

 

 • Använd filmen som dokumentation av en tillblivelseprocess av ett föremål till exempel i slöjdämnet eller hemkunskap. Filma en liten sekvens i varje del av arbetsprocessen. Sätt samman delarna till en helhet. Lägg gärna på musik eller röst.

 

LJUD

 • Se samma scen först med ljud, sedan utan. Diskutera skillnader.

 

 • Se film i grupper, halva gruppen ser filmen med ljud, halva utan ljud. Beskriv för varandra. Försök få ihop hur filmscenen syns och hörs. Se slutligen filmen med bild och ljud tillsammans.

 

 • Jämför filmer från olika tider utifrån ljudperspektiv.

 

 • Jämför olika berättarröster.

 

 • Byt ut musiken på en scen. Vad får det för effekter?

 

 • Analysera några olika dialogscener utifrån ljud- och bildrelation. Filma en egen dialogscen som liknar någon av de ni analyserat. Vad tar ni fasta på?

 

 • Analysera ljud utanför bild i en scen. Återskapa en liknande situation genom att göra en kort filmsekvens.

 

 • Arbeta med digetiskt- ickediegetiskt ljud. Utgå från en skriven text och filma en scen som i en version består av diegetiskt ljud, i en annan icke-diegetiskt ljud.

 

DRAMATURGI

 • Gör ett bildmanus utifrån den dramaturgiska modellen.

 

 • Skriv din egen filmhistoria. Skriv upp filmtitlar som varit viktiga för dig under ditt liv. Försök forma ett slags berättelse, någon form av kronologi eller utveckling, av de filmer som av olika anledningar varit betydelsefulla för dig. Formulera en berättelse om vad du upplevt genom filmer du sett.

              

 • Parallella tidslinjer. Gör en tidslinje över filmer som ni sett i filmklippen om filmhistoria och en parallell tidslinje med historiska händelser. Till exempel: Politiska händelser, personer eller krig runt om i världen på den historiska tidslinjen.

 

 • Åskådarperspektiv. Jämför olika sätt att se på film: på biograf, på flygplan, i mobilen, på hemmaskärm, i klassrum. På vilka sätt skiljer sig upplevelserna åt? Att se på film på fritiden kontra i skolan. Skriv en text om dina erfarenheter av att se film.