En filmhistorisk resa
Skriv ut

Källor

Källor och inspiration

 

Maria Larsson, Anders Marklund, Swedish Film: An introduction and reader, Nordic Academic Press, 2014.

 

Leif Furhammar, Filmen i Sverige, Wiken, 1991.

 

Malena Janson, Introduktion till filmpedagogik, 2 uppl: Vita duken som svarta tavlan, Gleerups, 2016.

 

Lika vär(l)d - för vem? en filmpedagogisk modell för samtal om rättvisa, jämställdhet och demokrati.

https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/likavarld/modellen-lika-varld-for-vem/

 

Filmpedagogik – så funkar det! en publikation med filmpedagogiska övningar. https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-omfilm/filmpedagogik/publikationer/filmpedagogik--sa-funkar-det/

 

Svenska filminstitutet erbjuder filmhandledningar, studiematerial som i första hand är avsedd för lärare. Handledningarna presenterar filmen och ger en ingång till de ämnen och frågor som filmen öppnar upp för.

Filmhandledningar (filminstitutet.se)

 

Filmcentrum erbjuder filmhandledningar, studiematerial som i första hand är avsedd för lärare. Handledningarna presenterar filmen och ger en ingång till de ämnen och frågor som filmen öppnar upp för.

FILM CENTRUM

 

Filmriket erbjuder filmskola för de som vill börja filma själva.

Välkommen - Filmriket

 

Annika Wik, ”Film i förskolan. Lek med rum, tid och rörelse”, Skolverkets hemsida under Läslyftets modul ”Skapa och kommunicera”, 2020

 

Annika Wik, ”Undervisningsstrategier för film och andra bildvärldar”, Skolverkets hemsida under Läslyftets modul om ”Lässtrategier”, 2020

 

Annika Wik, ”Filmkunnighet – för digital kompetens och ökad källmedvetenhet”, Skolverkets hemsida under Läslyftets modul ”Text i en digital värld”, 2019