En filmhistorisk resa
Skriv ut

Sök stöd för att arbeta med film i skolan

Filminstitutet fördelar varje år 3,3 miljoner kronor för filmkulturell verksamhet med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder.

Stöd kan sökas av kommunal verksamhet (skola, fritids m fl) för:

  • utveckling av filmpedagogisk verksamhet
  • kompetensutveckling av personal
  • insatser som främjar barn och ungdomars eget skapande
  • filmvisning på biograf för barn och unga
  • utforska filmarvet

 

Läs mer och hitta ansökningsblankett här:

Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom (filminstitutet.se)