En filmhistorisk resa
Skriv ut

Så här är materialet uppbyggt

Att angöra en brygga_810.jpg    Att angöra en brygga, Tage Danielsson, 1965, © AB Svensk Filmindustri

 

Genom fem spår av utvecklingshistoria utifrån filmens byggstenar, som exempelvis klippning, kamera och ljud, finns här upplägg för fem kortare eller längre lektioner. Tillsammans ger de bakgrund och kunskap för att förstå vår tids förutsättningar för att skapa och ta del av rörlig bild. Genom materialet kan du som lärare enkelt undervisa i filmhistoria för att berika ungdomars förståelse av och kunskap om var den rörliga bildens språk kommer ifrån, hur förutsättningarna förändrats och formats över tid, för att idag vara det de är - ett landskap av möjligheter att uttrycka sig i ljud och rörlig bild. Syftet är att bidra till att användandet av filmens språk i allsköns format och uttryck, kanaler och plattformar, ska kunna ske med större kunskap om hur möjligheterna skapats innan vår tid. Materialets fokus ligger på utveckling och innovation av filmberättandet i filmhistorien, på hur filmens språk utvecklats till det konstnärliga och kommunikativa uttryck det är idag.

 

Vill ni se hela filmen?

I varje handledning finns också information om hur du kan beställa den hela filmen för biovisning alternativt streaming.

 

Bra att tänka på

På en lektion med fem eller sex filmklipp förmedlas en historia om ett begrepp inom filmens värld. Klippen kan självklart bytas ut eller kompletteras med flera klipp, eller hela filmer. Urvalet är gjort för att erbjuda tydliga exempel inom varje kategori i något slags kronologi. Förhoppningsvis kommer klippen ge mersmak för att se hela filmerna eller andra filmer från svunna tider som eleverna troligen inte visste fanns. Kanske väcks nyfikenhet och frågor som: Kan en film som gjordes 1921 verkligen kännas som vore den gjord idag, mer än 100 år senare? Fanns det verkligen färgfilm under den tid då det verkade som all film var svartvit? Är det möjligt att de ungdomar som skildras för 40, 60 eller 80 år sedan verkar glädjas, oroa sig för, tänka och känna lite som oss?

Blir ni mer nyfikna på filmhistorien? – Läs fördjupningen som tar oss genom filmens första bilder, konstfilm, censur, blockbusters och digitaliseringen. Du hittar den under Fördjupning – Svensk och internationell filmhistoria på denna sida.


Här finns ett helt filmlexikon, där ni kan hitta ytterligare filmiska begrepp och utförligare förklaringar:

Filmlexikon (filminstitutet.se)