En filmhistorisk resa
Skriv ut

Fem lektioner i filmhistoria

Körkarlen_810.jpgKörkarlen, Victor Sjöström, 1921, © AB Svensk Filmindustri

 

Filmhistorien förmedlas i det här materialet genom fem spår som motsvarar fem lektionsupplägg. Varje upplägg består av minst fem filmklipp. Lektionerna kan med fördel vara långa alternativt delas upp till fler tillfällen.

De fem spåren motsvarar vad som brukar kallas filmens språk:

  • Iscensättning
  • Kamera
  • Klippning
  • Ljud
  • Dramaturgi


Varje spår börjar med en definition av ett begrepp. Därefter följer en kort historik om utvecklingen av detta begrepp. Om spåret eller begreppet är ljud så definieras vad som menas med begreppet ljud i detta sammanhang, följt av en historia genom den svenska filmhistorien med fokus på ljud i film. Definitionen och historiken är skriven för att du som lärare ska ha underlag till din lektion om ljud i film, genom historien. Efter detta följer 5-6 filmklipp med spridning över historien. Till varje klipp finns en introduktion av filmen, en motivation varför just detta klipp finns med och en instruktion att förmedla till eleverna innan ni tittar, så att de vet vad de ska se, varför de ser klippet och hur de ska titta. Introduktion av detta slag är viktigt vid all filmvisning för att undervisningen ska fungera effektivt. Utan detta riskerar det mer automatiska sättet att se film med fokus på enbart handlingen gå igång. Det är svårare än man kan tro för elever att uppfatta och förstå vad som är poängen med en film som sätts igång okommenterad i klassrummet.

Efter varje klipp finns frågor att ställa till klassen, i helklass, eller i mindre grupper. I samband med frågorna finns kursivt ett vägledande kort svar för att underlätta det förberedande arbetet.

Varje spår förutsätter progression, både utifrån en tidsaxel men också utifrån vad som fanns att lära från tidigare filmklipp. Låt säga att det första klippet handlar om användning av visuellt språk och mellantexter i stumfilm, då kommer det sannolikt att hänvisas till detta i de filmklipp och frågor som följer i något av nästkommande klipp. Genom att repetera detta ökar möjligheten för eleverna att få syn på den progression som innovation inom ljud lett till. Ambitionen med materialet är att elever genom att se och diskutera klippen kommer att öka förståelsen för hur de själva kan uttrycka sig filmiskt.