Filmpedagogik
Mora filmverksamhet Kulturhuset Miranda
Bild: Karin Johansson

Filmen i kulturskolan

Filminstitutet driver tillsammans med filmregionerna frågan om filmens plats i kulturskolan. Enligt undersökningar ökar intresset att få lära sig att göra film bland barn och unga.

Film i kulturskolan är ett litet område som växer stadigt. 2020 bildade Filmregionerna och Filminstitutet ett nationellt nätverk för film i kulturskolan som består av kulturskolechefer från hela landet.

Nätverket ligger bland annat bakom en fördjupad nationell kartläggning av film i kulturskolan – den första i sitt slag för området film i kulturskolan som genomfördes läsåret 20/21. Rapporten följdes upp av webbinariet Låt kameran rulla – starta och utveckla film som ämne i din kulturskola i oktober 2021 som går att se ovan. 

Några av kartläggningens slutsatser:

  • Den kompetensmässiga spridningen bland pedagogerna är stor. Från kulturskolepedagoger som inom ramen för sin anställning undervisar i film utifrån sin pedagogiska kompetens och ett intresse för rörlig bild, till de tillfälligt anlitade filmskapare som kan det konstnärliga hantverket men saknar pedagogisk kompetens.

  • Kulturskolorna önskar fortbildning, kunskaps- och erfarenhetsutbyte och nätverk. Samt, på en nationell nivå, ekonomiska stöd.

  • Det är en utmaning att locka deltagare till kulturskolan. En överraskande slutsats, som kan förklaras med att dilmen som ämne i kultuskolans utbud är relativt nytt, och ställs i relation till musik och andra mer väletablerade ämnen.

Det nationella nätverket för film i kulturskolan har också skapat en webbinarieserie i sju avsnitt baserad på en efterfrågan av fortbildning av kulturskolepersonal som arbetar med rörlig bild. Alla avsnitt är gratis att ta del av.

Skriv ut