Filmpedagogik
Mora filmverksamhet Kulturhuset Miranda
Bild: Karin Johansson

Filmen i kulturskolan

Filminstitutet driver tillsammans med filmregionerna frågan om filmens plats i kulturskolan. Enligt undersökningar ökar intresset att få lära sig att göra film bland barn och unga.

Film i kulturskolan är ett litet område som växer stadigt. 2020 bildades Det nationella nätverket för film i kulturskolan på initiativ av Filmregionerna och Filminstitutet. Nätverket består består av kulturskolechefer från hela landet och ligger bland annat bakom en fördjupad nationell kartläggning av film i kulturskolan. Kartläggningen är den första i sitt slag för området film i kulturskolan som genomfördes läsåret 20/21.

Här kan du ta del av webbinariet Låt kameran rulla, 20 oktober 2021.


Rapporten följdes upp av webbinariet Låt kameran rulla – starta och utveckla film som ämne i din kulturskola i oktober 2021. Webbinariet vände sig till dem som leder och utvecklar kulturskolans verksamhet och följdes upp med Låt kameran rulla 2 i början av 2023. Här var fokus på hur filmskapande kan attrahera nya målgrupper, etablera kulturskolan på nya platser och bidra med nya arbetsformer. Medverkade gjorde Mikael Källarsson, chef, och Lise-Lott Adolfsson, filmpedagog, från Eskilstuna kulturskola som delade med sig av konkreta erfarenheter av filmverksamhet.

Här kan du ta del av uppföljningswebbinariet Låt kameran rulla 2, 17 januari 2023.


Några av de slutsatser kartläggningen kom fram till:

  • Den kompetensmässiga spridningen bland pedagogerna är stor. Från kulturskolepedagoger som inom ramen för sin anställning undervisar i film utifrån sin pedagogiska kompetens och ett intresse för rörlig bild, till de tillfälligt anlitade filmskapare som kan det konstnärliga hantverket men saknar pedagogisk kompetens.

  • Kulturskolorna önskar fortbildning, kunskaps- och erfarenhetsutbyte och nätverk. Samt, på en nationell nivå, ekonomiska stöd.

  • Det är en utmaning att locka deltagare till kulturskolan. En överraskande slutsats, som kan förklaras med att dilmen som ämne i kultuskolans utbud är relativt nytt, och ställs i relation till musik och andra mer väletablerade ämnen.

Det nationella nätverket för film i kulturskolan har också skapat en webbinarieserie i sju avsnitt baserad på en efterfrågan av fortbildning av kulturskolepersonal som arbetar med rörlig bild. Alla avsnitt är gratis att ta del av.

Skriv ut