Filmpedagogik
Mora filmverksamhet Kulturhuset Miranda
Bild: Karin Johansson

Filmen i kulturskolan

Filminstitutet driver tillsammans med filmregionerna frågan om filmens plats i kulturskolan. Enligt undersökningar ökar intresset att få lära sig att göra film bland barn och unga.

Film i kulturskolan är ett litet område som växer stadigt. 2020 bildade Filmregionerna och Filminstitutet ett nationellt nätverk för film i kulturskolan som består av kulturskolechefer från hela landet.

Nätverket ligger bland annat bakom en fördjupad nationell kartläggning av film i kulturskolan – den första i sitt slag för området film i kulturskolan.

Rapporten följdes upp av webbinariet Låt kameran rulla – starta och utveckla film som ämne i din kulturskola i oktober 2021 som går att se ovan. 

Skriv ut