Filmpedagogik

Foto: Lisabi Fridell

6A

Tema: Värdegrund , Mobbning , Samhälle och politik , Tonår/skola/sex

Språk Svenska

Ålder: Åk 6-8 , Åk 9 , Gymnasiet

Tillsammans med klassföreståndaren i 6A har ett antal föräldrar dragit ihop till ett krismöte. Ett möte där mobbning kommer att belysas från olika perspektiv.

Tre elever, som också är närvarande på mötet, anklagas för att mobba de andra i klassen. Under mötets gång kommer mycket upp till ytan och olika tankar och känslor ventileras. Vem är offer och vem är förövare? Vem talar sanning? Och hur ska problemen i 6A kunna lösas?

Sverige, 2016, Peter Modestij, 60 min, Från 7 år, FilmCentrum
Ladda ner filmhandledningen till "6A" som PDF