Filmpedagogik

Ångrarna

Tema: Värdegrund

Ålder: Åk 9 , Gymnasiet

Ångrarna är en dokumentärfilm som i en stiliserad och samtidigt intim form skildrar samtalet mellan två män som genomgått könsbyte till kvinnor - och sedan ångrat detta omvälvande beslut. Filmens mycket specifika ämne mynnar ut i en diskussion kring vad det är som formar oss till människor, vår identitet både när det gäller könsroller men också i förlängningen i alla de positioner där vi placerar oss, i en social och samhällelig kontext. Vad väljer man, att leva med en livslögn eller stå för att man ångrar ett beslut?

Sverige , 2010, Marcus Lindeen, 58 minuter
Ladda ner filmhandledningen till "Ångrarna" som PDF