Filmpedagogik

Återträffen

Tema: Mobbning

Språk Svenska

Ålder: Gymnasiet

Tjugo år efter att de gått ut nian samlas en skolklass för återträff. Det är fint dukat och förväntningarna är höga. Men alla har kanske inte bara fina minnen av skoltiden? Anna Odells Återträffen är en film som rör sig i gränslandet mellan det dokumentära och det fiktiva. Den handlar om mobbning, maktstrukturer och det sociala spel som såväl barn som vuxna ingår i. Vem bär skulden när ett barn behandlas illa av andra barn? Finns det en preskriptionstid för illdåd begångna i barndomen? Och kan man försonas med sitt förflutna genom att hämnas på sina gamla fiender?

Sverige, 2013, Anna Odell, 89 minuter
Ladda ner filmhandledningen till "Återträffen" som PDF