Filmpedagogik

Bananas!*

Tema: Samhälle och politik

Ålder: Gymnasiet

Regissören Fredrik Gertten har med sin omskrivna film "Bananas!*" gjort en klassisk dokumentär kring hur det multinationella fruktbolaget Dole hanterar den process de dras in i sedan en handfull arbetare genom sin advokat åtalar bolaget för att ha använt det förbjudna bekämpningsmedlet DBCP på sina bananplanteringar vilket enligt åtalet gjort att flera bananarbetare blivit sterila. Det stora starka bolaget mot den lilla människan. En film som ställer frågor kring storbolags ansvar. Kring profit kontra etik och mänskliga rättigheter.

Engelskspråkig Filmhandledning

Till "Bananas*" finns också en engelskspråkig filmhandledning.

Uppföljare

Filmen "Bananas*" fick rättsliga påföljder. De går att följa i uppföljaren "Big Boys Gone Bananas*!"

Sverige, Danmark, USA mfl, 2009, Fredrik Gertten, 87 minuter
Ladda ner filmhandledningen till "Bananas!*" som PDF