Filmpedagogik

Ur Barnen från Frostmofjället

Barnen från Frostmofjället

Tema: Litteratur på film , Filmklassiker , Svenska barnfilmsklassiker

Språk Svenska

Ålder: Åk F-2 , Åk 3-5

Barnen från Frostmofjället är en stark historia om flykt, mod och solidaritet – ämnen som i allra högsta grad är aktuella än i dag.

Barnen från Frostmofjället är en av de berättelser som ingår i Svenska Filminstitutets stora skolbioprojekt Boken på duken – en satsning på film som läsfrämjare i skolan. Boken av Laura Fitinghoff och filmen av Rolf Husberg är tillsammans ett inspirerande material för vidare samtal och berättande i klassrummet.

Filmen är digitalt nyrestaurerad och bokas som skolbio via Filminstitutets biodistribution.

Sverige, 1945, Rolf Husberg, 102 min
Ladda ner filmhandledningen till "Barnen från Frostmofjället" som PDF Läs mer om "Barnen från Frostmofjället" i Svensk Filmdatabas