Filmpedagogik

Be Kind Rewind

Tema: Medierna och vår vardag

Ålder: Åk 6-8 , Åk 9

Tiden och tekniken har sprungit ifrån Mr Fletchers lilla videobutik i ett bortglömt hörn av New Jersey. Men när han lämnar över den stilla ruljangsen till sin yngre medarbetare ett par dagar, händer saker. Genom en osannolik händelse blir alla banden i hyllorna raderade och en ny revolutionär filminspelningsverksamhet, 'sweding' tar fart. Regissören Michel Gondry som är något av en anarkist i cellofan, ger här både sin kärleksförklaring till filmskapandet och samtidigt en känga åt den etablerade, och giriga filmindustrin. Gammalt ställs mot nytt, idealism mot kommersialism, när en hel stadsdel mobiliserar all sin fantasi och kreativitet för att berätta sin historia på sitt sätt.

USA, 2008, Michel Gondry
Ladda ner filmhandledningen till "Be Kind Rewind" som PDF