Filmpedagogik

Black Power Mixtape 1967-1975

Tema: Historia , Samhälle och politik

Ålder: Gymnasiet

"Dokumentärfilmen "Black Power Mixtape 1967-1975" berättar om en spännande tid i både amerikansk och svensk nutidshistoria. Det är en film som visar hur Black Powerrörelsen påverkade flera moderna folkrörelser med ett starkt symbolvärde in i vår tid. En stimulerande film för skolan i ämnena historia, engelska, svenska, musik, samhällskunskap och ungdomskultur.

Sverige, 2011, Göran Hugo Olsson, 96 minuter
Ladda ner filmhandledningen till "Black Power Mixtape 1967-1975" som PDF