Filmpedagogik

Ur Bulado
Bild: BUFF

Buladó

Tema: Jämställdhet / Genus , Samhälle och politik , Kulturmöten/kulturkrockar

Ålder: Åk 3-5 , Åk 6-8

Kenza är 11 år och bor med sin pappa och farfar på ön Curaçao. Kenzas mamma är död och i avsaknad av vänner utanför familjen söker Kenza sin historia, sin identitet och sin framtid i spänningsfältet mellan farfaderns spirituella, drömska livssyn och pappans rationella, krassa förhållningssätt till livet och världen.

Buladó är en inblick i en värld och vardag långt ifrån den västeuropeiska medelklassens normer och en ovanlig coming of age-berättelse om en flickas sätt att navigera mot en egen tro och tillförsikt i en manlig vuxenvärld.

Denna handledning är försedd med filmklipp.

Antillerna/Nederländerna, 2020, Eché Janga, 86 min, BUFF
Ladda ner filmhandledningen till "Buladó" som PDF