Filmpedagogik

Children of men

Tema: Samhälle och politik

Ålder: Gymnasiet

En science-fiction om en nära framtid i människans historia. Hur bräcklig är vår demokrati? Vilka krav ställer det på oss människor att behålla vår empati när samhället av yttre eller inre tryck faller samman och brutaliseras? Finns det goda och onda människor och vad gör att vi i så fall blir det ena eller andra? Är människan självdestruktiv? Makten - vad gör den med oss?
, 25
Ladda ner filmhandledningen till "Children of men" som PDF