Filmpedagogik

Darwins mardröm

Tema: Naturvetenskap

Ålder: Gymnasiet

En dokumentärfilm som med utgångspunkt från fiskeindustrin vid Victoriasjön i Tanzania ställer provokativa frågor om globaliseringens effekter på tredje världen, naturresursproblematik och vapenhandel. Darwins mardröm är en film som inte väjer för att visa de brutala konsekvenserna av fattigdomen. Den väcker starka känslor och manar till eftertanke om världens tillstånd utan pamfletter och politisk retorik.
, 7 , Artikel
Ladda ner filmhandledningen till "Darwins mardröm" som PDF