Filmpedagogik

De ofrivilliga

Tema: Värdegrund

Språk Svenska

Ålder: Åk 9 , Gymnasiet

Fem kryssklippta historier, som står för sig själva men tillsammans bildar mer än summan av delarna. Den publik- och kritikerrosade succéfilmen "De ofrivilliga" bjuder på en lågmäld, allvarlig, skrämmande, angelägen och humoristisk inblick i vår samtid. Formen och filmens tematik; gruppen, individen och den fria viljan, är närmast att likna vid ett filmpedagogiskt buffébord; här bjuds på moraliska dilemman, frågor om skuld, ansvar, gruppsociologi och roller. Frågeställningarna bottnar, liksom filmens titel, i tidlösa filosofiska - och naturvetenskapliga - resonemang om människans natur.

, Ruben Östlund , Länk till regissör , Artikel
Ladda ner filmhandledningen till "De ofrivilliga" som PDF