Filmpedagogik

Det vita bandet

Tema: Samhälle och politik

Språk Tyska

Ålder: Gymnasiet

Vad i barndomen är det som formar oss till vilka vi blir som vuxna? "Det vita bandet" är en film om samhällsstrukturer och om barns uppfostran där vi får följa olika familjer och deras liv i en liten nordtysk by strax före första världskriget. Det är en film som ställer frågor kring skuld och oskuld, ondska och mänskligt beteende. Filmen utspelar sig i en på ytan idyllisk by men låter oss se in i mörkret bakom de stängda dörrarna och möta de barn som när de blir vuxna kommer att bli den generation som böjer sig för Hitlers makt.

Tyskland, 2009, Michael Haneke, 145 minuter
Ladda ner filmhandledningen till "Det vita bandet" som PDF