Filmpedagogik

Ebbe - The Movie

Tema: Samhälle och politik

Språk Svenska

Ålder: Gymnasiet

“Ebbe - The Movie” är ett stycke komprimerad nutidshistoria som ställer frågor kring makten och media, det personliga ansvaret, karriär och ansvar - allt under en för svenska förhållanden exceptionell tid. I filmen får vi lyssna till politiker, journalister, poliser, ämbetsmän, författare, bokförläggare och medieanalytiker som tillsammans ger en bild av ett Sverige som brutalt omvandlades från att vara något slags Folkhem till att bli ett alldeles ordinärt europeiskt land - på gott och ont.

Sverige, 2009, Karin af Klintberg & Jane Magnusson, 81 minuter
Ladda ner filmhandledningen till "Ebbe - The Movie" som PDF