Filmpedagogik

Elixir

Tema: Litteratur på film

Ålder: Åk 6-8 , Åk 9 , Gymnasiet

Elixir är en av de berättelser som ingår i skolbioprojektet Boken på duken – en satsning på film som läsfrämjare. Novellen av Alejandro Leiva Wenger och filmen av Babak Najafi är tillsammans ett inspirerande material för roliga läs- och skrivövningar i klassrummet och dessutom en starkt humoristisk och politisk berättelse.

Rek. för 7/8/9/gymn

Sverige, 2004, Babak Najafi, 25 min
Ladda ner filmhandledningen till "Elixir" som PDF