Filmpedagogik

Bild: Arab Cinema in Sweden

Excuse my french

Tema: Mobbning , Kulturmöten/kulturkrockar

Språk Åk F-2 , Åk 3-5

Excuse my french är en humoristisk film från Egypten som tar upp de dilemman en 13-åring kan stå inför gällande identitet, kamratskap och trosuppfattning.

Egypten, 2014, Excuse My french, Amr Salama, 99 minuter, ej granskad
Ladda ner filmhandledningen till "Excuse my french" som PDF