Filmpedagogik

Farliga sinnen

Ålder: Åk 6-8 , Åk 9

Den före detta marinkårssoldaten Lou Anne Johnson får en tjänst som lärare vid en skola i Los Angeles. Hon får i uppdrag att ta hand om en grupp elever med särskilda undervisnings-behov; elever som bussas till skolan från stadens slumområden. Efter ett kyligt mottagande från eleverna lyckas hon till slut bli accepterad genom att bryta skolans regelsystem och möta eleverna på deras egna villkor. Det största motståndet visar sig istället komma från skolans ledning och elevernas föräldrar. Michelle Pfeiffer gör rollen som Lou Anne Johnson.
, 99 min, Från 11 år, Vidfilm 1.1:85, 1
Ladda ner filmhandledningen till "Farliga sinnen" som PDF