Filmpedagogik

Flickan

Tema: Värdegrund

Ålder: Åk 3-5 , Åk 6-8

En sommar i början av 80-talet lämnas Flickan genom vuxnas besynnerliga beslut ensam i ett stort hus på landet. Poetiskt och symbolistiskt berättar filmen genom Flickans ögon om några viktiga steg mot vuxenvärlden. En värld som är obegriplig, ibland till och med hotfull men också lockande. Filmens suggestiva stämning placerar åskådaren i ett tillstånd mitt emellan dröm och verklighet.

Artikel

Vi visade filmen för en årskurs 5 och elevernas och deras lärares tankar står att läsa om i "Vilket utbyte har en elev i åk 5 av att se Flickan?" 

Sverige , 2009 , Fredrik Edfeldt, 100 minuter
Ladda ner filmhandledningen till "Flickan" som PDF