Filmpedagogik

Född den fjärde juli

Ålder: Gymnasiet

Ett porträtt av en amerikansk pojkes uppväxt under 1960-talet: hans egna och föräldrarnas hjältedrömmar, hans lojalitet till föräldrarna och nationen och hans brutala möte med ett krig. När han återvänder från Vietnam som krigsinvalid utsätts han för omvärldens avståndstagande. Hans kamp för människovärde sammanfaller med hans aktiva deltagande i fredsrörelsens demonstrationer mot USA:s krig i Vietnam. Efter en självbiografisk berättelse av vietnamveteranen och krigsinvaliden Ron Kovic från 1976.
, 1