Filmpedagogik

Bild ur filmen Girl
Bild: Lucky Dogs

Girl

Tema: Värdegrund , Jämställdhet / Genus , Andra konstuttryck , Samhälle och politik , Hälsa och droger , Tonår/skola/sex

Språk Åk 9 , Gymnasiet

Lara är 15-år och elitsatsar på balett samtidigt som hon genomgår hormonbehandling och väntar på operation för att även biologiskt bli den unga kvinna hon identifierar sig som. På ett rakt och öppet sätt, utan utvikningar och utan att väja för det smärtsamma skildras Lauras kamp med livet, ambitionerna, de sociala relationerna och framför allt hennes inre och yttre kamp med sig själv.

Filmen Girl är framför allt lämplig för att, som det uttrycks i läroplanen, "främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse". I läroplanen står uttryckligen att ingen i skolan ska behöva utsättas för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, eller sexuell läggning.

Den här filmhandledningen är försedd med filmklipp.

Belgien/Nederländerna, 2018, Lukas Dhont, 109 min, Lucky Dogs
Ladda ner filmhandledningen till "Girl" som PDF Läs mer om "Girl" i Svensk Filmdatabas