Filmpedagogik

Glasblåsarns barn

Tema: Litteratur på film

Ålder: Åk F-2 , Åk 3-5

Glasblåsarns barn ingår i skolbioprojektet Boken på duken – en satsning på film som läsfrämjare. Boken av Maria Gripe och filmen av Anders Grönros är tillsammans ett fantastiskt inspirerande material för roliga läs- och skrivövningar i klassrummet.

Rek. för åk 2-4

Sverige, 1998, Anders Grönros, 100 min
Ladda ner filmhandledningen till "Glasblåsarns barn" som PDF