Filmpedagogik

Good Night, and Good Luck

Tema: Medierna och vår vardag

Ålder: Gymnasiet

Filmen handlar om den i USA legendariske tv-journalisten Eward R. Murrow som i sitt program See It Now gick till frontalangrepp på senator Joseph McCarthy och hans brutala hetsjakt på möjliga kommunister inom administration och kulturliv i Amerika åren 1950–54. Murrow satte något av en standard för journalistisk integritet världen över. Men varför görs filmen idag? Vad har den att säga oss om spelet mellan makt och journalistik och den demokratiska uppgift den tredje statsmakten måste axla?
, 22 , Artikel
Ladda ner filmhandledningen till "Good Night, and Good Luck" som PDF