Filmpedagogik

Gränsen

Tema: Historia

Ålder: Åk 9 , Gymnasiet

Den svenska neutralitetspolitiken under det andra världskriget präglas av försiktig följsamhet visavi det nazistiska Tyskland. Vår beredskap var ingalunda god men vi hade vår järnmalm som tyskarna hett eftertraktade. Den svenska filmen "Gränsen" fångar några tänkbara öden i de värmländska skogarna mot gränsen till Norge vintern 1942 och ställer frågor kring svensk neutralitet under det andra världskriget och hur det format vår självbild.

Sverige, 2010, Richard Holm, 116 minuter
Ladda ner filmhandledningen till "Gränsen" som PDF