Filmpedagogik

Hämnden

Tema: Värdegrund , Mobbning

Språk Danska

Ålder: Åk 9 , Gymnasiet

"Hämnden" är ett starkt och engagerande drama där händelserna i en liten dansk kuststad speglas i den brutala vardagen i ett afrikanskt flyktingläger. Historien tar ställning mot våld samtidigt som den komplicerar vad en sådan hållning, dragen till sin spets, kan innebära. 

Den mörka tonarten till trots, slutar "Hämnden" i ett försiktigt dur. Med en förhoppning om människans inneboende förmåga att lösa konflikter.

Danmark, 2010, Susanne Bier, 118 minuter
Ladda ner filmhandledningen till "Hämnden" som PDF