Filmpedagogik

Hasses dagbok

Tema: Hälsa och droger

Språk Svenska

Ålder: Åk F-2

Hans Henrik Olsson är åtta år och skriver dagbok. Genom dagboken får vi följa Hasses tankar och funderingar under några dramatiska månader då han tillfälligt placeras i fosterhem, sedan det visat sig att hans föräldrar är alkoholister. Johan Hagelbäck ger liv åt Hasses dagboksanteckningar i drastiska och uttrycksfulla animationer som avbildar världen sedd genom en åttaårings ögon. Efter Siv Widerbergsbok Hasse.
, 1
Ladda ner filmhandledningen till "Hasses dagbok" som PDF