Filmpedagogik

Homo Sapiens 1900

Ålder: Gymnasiet

En dokumentärfilm om drömmen att skapa en ny människa och om den rashygieniska rörelsens framväxt efter den moderna biologins genombrott kring år 1900. Det centrala begreppet för denna rörelse var eugenik, en idé om att förbättra människan genom biologisk förädling. Homo Sapiens1900 har formen av en filmisk essä som skildrar hur tiden, dess idéer och stämningar, formar vetenskapen och dess målsättningar. Filmen beskriver den eugeniska rörelsens utveckling i Tyskland, Sovjetunionen, USA och Sverige.
, 12