Filmpedagogik

Hugo Cabret

Tema: Litteratur på film

Ålder: Åk 3-5 , Åk 6-8

Hugo Cabret är en av de berättelser som ingår i Svenska Filminstitutets stora skolbioprojekt Boken på duken – en satsning på film som läsfrämjare i skolan. Den grafiska romanen av Brian Selznick och filmen av Martin Scorsese är tillsammans ett inspirerande material för vidare läsande, skrivande och filmskapande i klassrummet. Därtill är den en äventyrlig resa genom filmhistorien.

USA, 2011, Martin Scorsese
Ladda ner filmhandledningen till "Hugo Cabret" som PDF